top of page

Enplegua sustatzeko toki ekintzak - Acciones Locales para la Promoción del Empleo 2023.

BERANGOko Udaletxeak Uribe Kostako Behargintzaren bitartez, abian jarriko dute 2023ko Enplegua sustatzeko toki ekintzak izeneko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren programa.


27 pertsona kontratatuko dira eta herri-lanerako peoiak izango dira. Kontratu guztiek 5 hilabeteko iraupena izango dute eta lanaldi osokoak izango dira (kontratuen hasiera 2023ko abenduaren 31 baino lehen). Hain zuzen, BERANGOn erroldatutako 4 pertsona kontratatuko dira.


Ekintza hau eskualdean diren langabetuei zuzenduta dago, eta hautaketa Lanbide Euskal Enplegu zerbitzuaren zuzendariak 2023ko maiatzaren 18an emandako Ebazpenean ezartzen diren irizpideen arabera egingo da parekatze informatikoren bidez. Berdinketa hausteko irizpideak: 1. Denbora gehiago langabezian, 2. Lehentasuna emakumeari, 3. Lehentasuna adin nagusikoari.


Hautagaiek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta egon beharko dute, alta egoeran eta langabezian. Era berean, ezin izango dira 2022ko deialdian kontratatutakoak izan ezta Behargintzak eskualdeko deialdi hau hasi aurreko urtean beste edozein deialditan kontratatu izana ere.

Horretarako Lanbiden eskatutako lanpostuen artean derrigorrez agertu beharko da: Herri lanetako peoia oro har.


Lanbideko Curriculumean aldaketarik egin behar izanez gero norberari dagokion Lanbideko bulegoan egin ahal izango da (Gorliz, Lemoiz eta Plentziako herritarrek Mungiako bulegora joan beharko dute eta Barrika, Berango, Sopela eta Urdulizkoek ostera, Getxoko bulegora), “NIRE LANBIDENET” atalean erabiltzailearen gakoa erabiliz, edo Uribe Kostako Behargintzan. Zalantzak izanez gero, Uribe Kostako Behargintzaren 946760638 telefonoan kontsulta daiteke.


DEIALDI BERAREN BEHARRIZANAK DIRELA ETA, EPEEI DAGOKIENEZ, LANBIDEREN ZERBITZU OROKORREK BEREHALA HASIERA EMANGO DIOTE HAUTAKETAREN PROZEZUARI.
El Ayuntamiento de BERANGO a través de Uribe Kostako Behargintza, va a poner en marcha el programa de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, Acciones Locales para la Promoción del Empleo 2023.


Se contratarán 27 personas, peones/as de obras públicas todas éllas, durante 5 meses y a jornada completa (inicio de contrataciones antes del 31 de diciembre de 2023). En concreto, en BERANGO se contratarán 4 personas empadronadas en el municipio.

La iniciativa va dirigida a desempleados y desempleadas de la comarca que serán seleccionados/as por los servicios generales de Lanbide, mediante emparejamiento informático, de acuerdo a los criterios de la Resolución de 18 de mayo de 2023, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Criterios de desempate: 1º mayor tiempo en desempleo, 2º prioridad mujer, 3º mayor edad.


Las personas candidatas deberán estar inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en situación de alta y desempleo y no haber sido contratadas en la convocatoria de 2022 ni haber sido contratadas por el Behargintza en cualquier otra convocatoria en el año anterior al inicio de la presente convocatoria comarcal.

Para ello, dentro de las ocupaciones solicitadas en Lanbide, deberá constar de manera obligatoria la de: Peón/a de Obra Pública en general.


En caso de ser necesaria alguna modificación del curriculum de Lanbide, se podrá realizar en la oficina de Lanbide que corresponda (para los municipios de Gorliz, Lemoiz y Plentzia, corresponderá acudir a la oficina de Mungia, y para los municipios de Barrika, Berango, Sopela y Urduliz corresponderá acudir a la oficina de Getxo), en el apartado de “MI LANBIDENET” de la web de Lanbide, con la clave de usuario, así como en Uribe Kostako Behargintza. En caso de dudas se puede consultar en la oficina de Uribe Kostako Behargintza en Berango en el teléfono 946760638.


DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA PROPIA CONVOCATORIA, EN CUANTO A PLAZOS SE REFIERE, LOS SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE VAN A DAR COMIENZO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE FORMA INMEDIATA.54 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page