top of page
Coworking.webp

ERABILTZAILEAK - BISITATZAILEAK
ENTIDADES USUARIAS - VISITANTES

Ezagutu gure egitura aprobetxatuz bisitatzen gaituzten, gure espazioa erabiltzen duten edo jarduerak garatzen dituzten erakundeak. Zorte handia da guretzat horiek guztiak kontatzea eta horiekin elkarlanean aritzea.

Conoce las entidades que nos visitan, utilizan nuestro espacio o desarrollan actividades aprovechando nuestra estructura. Para nosotros/as es una suerte poder contar y colaborar con todas ellas. 

bottom of page