top of page

Berango Gazte Lab-en, Mugikortasunaren Europako Astea ospatuko dugu

En Berango Gazte Lab, celebramos la Semana Europea de la Movilidad:

Gure Lanean Ohitura Iraunkorrak Integratuz


Berango Gazte Lab-eko coworking-aren bihotzetik, ezin genuen Mugikortasunaren Europako Asteari buruz hitz egiteko aukera utzi. Izan ere, ekitaldi horrek agerian uzten du garraio-ohitura iraunkorragoak eta seguruagoak hartu behar direla.


Lan-eremua da eguneroko mugikortasunaren gune nagusietako bat. Gure lantokirako ibilbidea, bileretako joan-etorriak edo, besterik gabe, enpresa baten eguneroko logistika; mugikortasunari dagokionez egiten dugun aukera bakoitzak eragin zuzena du gure ingurunean.


Zergatik da garrantzitsua mugikortasun iraunkorra lanean?


 1. Ingurumenaren gaineko eragina: Norberaren autoaren erabilera murriztea eta garraio publikoa, bizikleta edo, besterik gabe, oinez ibiltzea sustatzea, gas kutsatzaileen igorpena gutxitzea. Kalean auto gutxiago izateak kutsadura gutxiago eragiten du.

 2. Ongizate pertsonala: Oinez edo bizikletaz ibiltzea bezalako garraiobide aktiboak hartzen ditugunean, ingurumenari ez ezik, maila pertsonalean ere mesede egiten diogu, ariketa gure eguneroko errutinan txertatzen baitugu.

 3. Tokiko ekonomia: Garraiobide iraunkorrak erabiltzeak tokiko garapen ekonomikoa lagundu dezake, kostuak murriztuz eta oinezkoen eremuetan merkataritza sustatuz.

Berango Gazte Labetik, gure coworking komunitatea eta eskualdeko enpresa eta langile guztiak euren eguneroko ohiturei buruz hausnartzera animatu nahi ditugu. Europako Mugikortasun Astea hori egiteko oroigarri ezin hobea da, baina benetako aldaketa denboran zeharreko ekintza sendoekin lortzen da.


Ekintza txikiak, aldaketa handiak


Lan-eremuan mugikortasun iraunkorra hartzeko ez da inbertsio handirik behar, ezta inplementazio zailik ere. Hona hemen ideia batzuk:

 • Lankideen artean autoak partekatzeko sistemak sustatzea.

 • Bizikletaren erabilera sustatzea, aparkatzeko gune seguruak egokituz.

 • Bilera birtualak aukeratzea, alferrikako joan-etorriak saihestuz.

 • Ordu-malgutasuna sustatzea puntako orduak saihesteko.

Espero dugu Mugikortasunaren Europako Aste hau abiapuntu izango dela askorentzat, eta indargarri izango dela dagoeneko praktika iraunkorrak hartu dituztenentzat.


Berango Gazte LabIntegrando Hábitos Sostenibles en Nuestro Trabajo


Desde el corazón del coworking de Berango Gazte Lab, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la Semana Europea de la Movilidad, un evento que pone de manifiesto la necesidad de adoptar hábitos de transporte más sostenibles y seguros.


El ámbito laboral es uno de los principales focos de movilidad cotidiana. Ya sea el trayecto a nuestro lugar de trabajo, los desplazamientos por reuniones o simplemente la logística diaria de una empresa; cada elección que hacemos en cuanto a movilidad tiene un impacto directo en nuestro entorno.


¿Por qué es importante la movilidad sostenible en el trabajo?

 1. Impacto medioambiental: Reducir el uso del coche individual y fomentar el transporte público, la bicicleta o simplemente caminar, disminuye la emisión de gases contaminantes. Menos coches en la calle es igual a menos contaminación.

 2. Bienestar personal: Al adoptar medios de transporte activos como caminar o ir en bicicleta, no solo contribuimos al medio ambiente, sino que también nos beneficiamos a nivel personal, al integrar el ejercicio en nuestra rutina diaria.

 3. Economía local: Usar medios de transporte sostenible puede contribuir al desarrollo económico local, reduciendo costos y fomentando el comercio en áreas peatonales.

Desde Berango Gazte Lab, queremos alentar a nuestra comunidad de coworking y a todas las empresas y trabajadores de la región a reflexionar sobre sus hábitos diarios. La Semana Europea de la Movilidad es un recordatorio perfecto para hacerlo, pero el verdadero cambio se logra con acciones consistentes a lo largo del tiempo.


Pequeñas acciones, grandes cambios

Adoptar la movilidad sostenible en el ámbito laboral no requiere grandes inversiones ni complicadas implementaciones. Aquí algunas ideas:

 • Propiciar sistemas de compartir coches entre compañeros/as de trabajo.

 • Fomentar el uso de la bicicleta habilitando espacios seguros para su estacionamiento.

 • Optar por reuniones virtuales, evitando desplazamientos innecesarios.

 • Promover flexibilidad horaria para evitar las horas punta.

Esperamos que esta Semana Europea de la Movilidad sirva como punto de partida para muchos, y como refuerzo para aquellos que ya han adoptado prácticas sostenibles.


Berango Gazte Lab

4 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comentários


bottom of page