top of page

EZAGUTU GAZTEENTZAKO ERASMUS + PROGRAMA

Conoce el programa para jóvenes Erasmus+

Zer da Erasmus + programa


Europako Hezkuntza Esparruan, Hezkuntza Digitaleko Ekintza Planean eta Europako Bake Agendan ezarritako lehentasunak eta jarduerak babesten ditu. Eskubide sozialen Europako zutabea errealitate bihurtzen laguntzen du, Europar Batasunaren 2019-2027 Gazteriarentzako Estrategia praktikan jartzen du eta kirolaren dimentsio europarra garatzen du. Mugikortasun eta lankidetza-aukerak eskaintzen ditu honako arlo hauetan: goi-mailako hezkuntza, lanbide-hezkuntza eta -prestakuntza, helduen hezkuntza eta eskola-hezkuntza (lehen haurtzaroko arreta eta hezkuntza barne), gazteria eta kirol-langileak. Arreta berezia eskaintzen die gizarteratzeari eta trantsizio ekologiko eta digitalei, bai eta gazteek bizitza demokratikoan parte har dezaten sustatzeari ere. Mundu guztiarentzako programa egokia eskaintzen du: inklusiboagoa erakunde txikientzat aukera gutxiago eta eskuragarriagoa duten pertsonentzat. Etorkizunerako azterketa-eremuetan inbertitzen du, hala nola klima-aldaketan, gaitasun digitaletan, energia garbian, adimen artifizialean edo osasun-zientzietan. besteak beste. Europako Unibertsitateak, Bikaintasun Profesionaleko Zentroak eta DiscoverEU bezalako ekimen enblematikoak babesten ditu. Bizimodu osasungarria sustatzen du, oinarrizko kirol-proiektuei laguntza emanez. Mugikortasunerako eta lankidetzarako aukerak zabaltzen ditu Europatik haratago. Lankidetza, gaitasunaren garapena, trukeak, sareen sorrera eta erakundeentzako babes politikoa eskaintzen ditu, baita hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren arloetan erreformak ere.

Qué es el programa Erasmus +


Apoya las prioridades y actividades establecidas en el Espacio Europeo de Educación, el Plan de Acción de Educación Digital y la Agenda de Ca-pacidades Europea. Ayuda a hacer del pilar europeo de derechos socia- les una realidad, pone en práctica la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 y desarrolla la dimensión europea en el deporte.


Ofrece oportunidades de movilidad y cooperación en los ámbitos de la educación superior, la educación y la formación profesionales, la educación de adultos y la educación escolar (incluida la atención y educación de la primera infancia), la juventud y el personal deportivo.

Presta especial atención a la inclusión social, y a las transiciones ecológica y digital, así como al fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática.


Proporciona un programa adecuado para todo el mundo: más inclusivo para las personas que tienen menos oportunidades y más accesible para las organizaciones pequeñas.

Invierte en campos de estudio orientados al futuro, como por ejemplo el cambio climático, las capacidades digitales, la energía limpia, la inteligencia artificial o las ciencias de la salud,

entre otros.


Respalda iniciativas emblemáticas tales como las Universidades Europeas, los Centros de Excelencia Profesional y DiscoverEU.


Promueve un estilo de vida saludable prestando apoyo a los proyectos deportivos de base.

Amplía las oportunidades de movilidad y cooperación más allá de Europa.


Ofrece cooperación, desarrollo de la capacidad, intercambios, creación de redes y apoyo político a las organizaciones, así como reformas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte.

0 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page