top of page

GEBren ikerketa berria: Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin 2021

Actualizado: 20 jun 2023

Nuevo informe del OVJ: Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2021

Txosten honen helburua Euskadiko gazteen egoera orokorraren ikuspegia eskaintzea da, emantzipazioari dagokionez eta, zehazkiago, emantzipatu gabeko gazteen etxebizitza-premiari dagokionez. Horretarako, 2021eko Etxebizitza Beharrei eta Eskaerari buruzko Inkestaren emaitzetan oinarritu gara. Inkesta hori Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Estatistika Organo Espezifikoak egiten du aldizka, eta Gazteen Euskal Behatokiari 18-34 urteko pertsonei buruzko datuak eman dizkio, Behatokiak aztertzeko. Txosten honetan, datu orokorrak eskaintzen dira, hala nola emantzipatutako pertsonen ehunekoa edo diru-sarrera propioak izatea, baina baita gai zehatz batzuk ere, hala nola emantzipatutako gazteak bizi diren etxebizitzen ezaugarriak, etxebizitza-premia duten emantzipatu gabeko gazteek dituzten zailtasunak edo etxebizitza-politikarekiko dituzten lehentasunak eta iritziak. Gainera, 2021eko datuak Etxebizitza Beharrei eta Eskariari buruzko Inkestaren aurreko edizioetako datuekin alderatzen dira, zehazki 2015, 2017 eta 2019an bildutakoekin. Era berean, alde esanguratsuak daudenean eta emaitzak estatistika-zorroztasunez eskaintzeko moduko lagin zabala dagoenean, datuak sexuaren, adinaren, lurraldearen eta abarren arabera bereizita aurkezten


El objetivo de este informe es ofrecer un panorama general de la situación de la juventud de Euskadi en relación con la emancipación y, más concretamente, de la necesidad de vivienda de la juventud no emancipada.

Para ello nos hemos basado en los resultados de la Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda de 2021. Esta es una encuesta que realiza periódicamente el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que ha facilitado al Observatorio Vasco de la Juventud los datos correspondientes a las personas de 18 a 34 años para su análisis.

En este informe, se ofrecen datos generales como el porcentaje de personas emancipadas o la disponibilidad de ingresos propios, pero también cuestiones concretas como las características de las viviendas en las que vive la juventud emancipada, las dificultades que afronta la juventud no emancipada que necesita una vivienda o sus preferencias y opiniones respecto a la política de vivienda.

Además, los datos de 2021 se comparan con datos de las ediciones anteriores de la Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda, concretamente con los recogidos en 2015, 2017 y 2019.

También se presentan desagregados por sexo, edad, territorio, etc., en la medida en que presentan diferencias significativas y se cuenta con una muestra suficientemente amplia como para ofrecer resultados con rigor estadístico.

1 visualización0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page