top of page

IKASI LINKEDIN ERABILTZEN (IRAILAK 16 10.00-12.00)

Aprende a utilizar Linkedin (16 septiembre 10.00-12.00)
 • LinkedIn-en aurkezpena

 • Azaldu LinkedIn zer den eta zenbaitzuk dituen garrantzia enpresetako arloan.

 • Azpimarratu LinkedIn erabiltzeak dakartzan abantailak, lan bilaketa, kontaktu sareak eta profesional garapena barne.

 • Profila sortzea eta hobetzea

 • Gida egon behar diezaieke parte hartzaileei LinkedIn profil bat sortzeko prozesua azaltzeko.

 • Azpimarratu perfil osoko eta profesional bat izatearen garrantzia.

 • Eman aholkuak profila hobetzeko, adibidez, argazki egokia erabiltzea, laburpen erakargarria idaztea eta gaitasun garrantzitsuak nabarmentzea.

 • Kontaktu sareak eraikitzea

 • Azaldu kontaktu sareak eraikitzeko eta mantentzeko garrantzia LinkedIn-en.

 • Irakatsi parte hartzaileei nola bilatu eta konektatu profesional garrantzitsuekin.

 • Parte hartzaileei nola pertsonalizatu konektatze eskariak eta nola parte hartu talde eta komunitateetan.

 • Ezaugarri eta tresna aurreratuak erabilpena

 • Aztertu LinkedIn-en ezaugarri aurreratuak, lan bilaketa, hashtag-ak erabiltzea eta edukiak argitaratzea bezalakoak.

 • Erakutsi nola erabili LinkedIn enpresetak eta lan aukerak aztertzeko.

 • Aurkeztu tresna gehigarriak, adibidez, Sales Navigator (hona zein adierazgarria izan daitezkeen).

 • Norbanako markaren estrategiak eta saretasun eraginkorra

 • Azaldu norbanako markaren garrantzia eta LinkedIn-ek nola eraiki dezakeen.

 • Eman aholkuak eduki estrategia eraginkor bat sortzeko eta plataforma profesionala ezar dezakeen.

 • Aztertu saretasun eraginkorretarako teknikak eta LinkedIn-ek profesionaltasun aukerak zabaltzeko nola erabili.

Izenemateak BERANGO GAZTE LABEKO JARDUERAK (google.com)


 • Introducción a LinkedIn

 • Explica qué es LinkedIn y su importancia en el ámbito profesional.

 • Destaca los beneficios de utilizar LinkedIn, como la búsqueda de empleo, la creación de redes de contactos y el desarrollo profesional.

 • Creación y optimización de un perfil

 • Guía a los participantes a través del proceso de creación de un perfil de LinkedIn.

 • Enfatiza la importancia de tener un perfil completo y profesional.

 • Ofrece consejos para optimizar el perfil, como utilizar una foto adecuada, redactar un extracto atractivo y resaltar las habilidades relevantes.

 • Construcción de una red de contactos

 • Explica la importancia de construir y mantener una red de contactos en LinkedIn.

 • Enseña a los participantes cómo buscar y conectar con profesionales relevantes.

 • Comparte consejos sobre cómo personalizar las solicitudes de conexión y cómo participar en grupos y comunidades.

 • Uso de funciones y herramientas avanzadas

 • Explora las funciones avanzadas de LinkedIn, como la búsqueda de empleo, el uso de hashtags y la publicación de contenido.

 • Muestra cómo utilizar LinkedIn para investigar empresas y oportunidades laborales.

 • Introduce herramientas adicionales, como Sales Navigator (si es relevante para tu audiencia).

 • Estrategias de marca personal y networking efectivo

 • Discute la importancia de la marca personal y cómo LinkedIn puede ayudar a construirla.

 • Comparte consejos para crear una estrategia de contenido efectiva y establecer una presencia profesional en la plataforma.

 • Explora técnicas de networking efectivo y cómo utilizar LinkedIn para expandir las oportunidades profesionales.

Inscripciones BERANGO GAZTE LABEKO JARDUERAK (google.com)

44 visualizaciones0 comentarios
bottom of page